Indústria 4.0 | Catalunya un pas endavant

 

UN PAÍS AVANÇAT EN L’ADOPCIÓ DE NOVES TECNOLOGIES RETÉ LES EMPRESES AL TERRITORI, RECUPERA LES QUE HI HAVIEN MARXAT I HI ATRAU DE NOVES IMPOSANT-SE A D’ALTRES CANDIDATURES. A MÉS CONQUESTA NOUS MERCATS INTERNACIONALS I S’ESTABLEIX A L’ESTRANGER GENERANT MÉS CONFIANÇA. UN PAÍS 4.0 ÉS UN FORT POL ECONÒMIC DES D’ON LLANÇAR AMB ÈXIT ASSEGURAT ELS PRODUCTES D’ÚLTIMA GENERACIÓ.

 

 

Objecte d’anàlisi en articles anteriors va ser el fet nou de l’impacte multilateral de l’aplicació de les noves tecnologies. Nou per l’amplitud del ventall però també per la magnitud de la transformació. Del tot nou també per la possibilitat d’explorar-hi diversos mons fins ara gairebé no explorats o tancats per manca de recursos científics.

N’esmentàvem el col·lapse de les antigues formes de planificar i de fer degut a l’adveniment de la tecnologia de cadena de blocs (Blockchain). També a la irrupció del binomi Big Data més emmagatzematge al núvol (Cloud + Edge computing).

Aquestes branques emergents (tot plegat amb d’altres desenvolupades contínuament els darrers trenta anys per separat en sectors específics) han vingut a convergir a un lloc comú per sumar-s’hi i originar un canvi de paradigma global com mai no s’ha vist en la història.

Parlem de la quarta revolució industrial: 4IR ( Fourth Industrial Revolution o I4.0 ).

 

 

La resposta de l’empresariat català a l’adveniment de la Indústria 4.0 no s’ha fet d’esperar. Com no podia ésser altrament, n’és altament satisfactòria.

I és que l’ADN de Catalunya, amb una de les tradicions industrials més antigues d’Europa, es caracteritza per la capacitat d’adaptació a la innovació i al progrés mitjançant l’adopció de les tecnologies capdavanteres.

Raó distintiva i determinant per la qual el nostre país sempre ha estat un punt de referència global de negocis i un dels pols internacionals més atractiu per la inversió en innovació.

Per això a ningú li sorprenen els resultats exposats en l’acurat informe Capacitats i tecnologies vinculades a la indústria 4.0 a Catalunya.

 

artificial-intelligence-7078914_1280

 

Es tracta d’un informe tecnològic del Departament ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya que reflexa com el teixit empresarial català es va transformant i redissenyant àgilment mitjançant la incorporació del nou paradigma definit per la Indústria 4.0.

N’explica com es renova amb el sorgiment de noves iniciatives de producció i negoci. Com l’elevat percentatge de nova emprenedoria productiva fa palesa la capacitat de l’empresariat català de reinventar-se, d’incorporar-s’hi al corrent de la innovació tecnològica.

En el context en permanent expansió d’un miler molt llarg d’empreses 4.0 amb la creació de gairebé trenta mil llocs de feina cal subratllar el dinamisme de la conversió.

Així mateix l’alt índex de creació de noves empreses (sobretot start-ups) i una presència internacional creixent ressortint-hi la importància de Barcelona com a hub empresarial de la indústria catalana del segle XXI.

El volum de negoci hi va en constant creixement tot i la contracció deguda a la Covid-19. Els balanços mostren facturacions anuals superiors al milió d’euros en gairebé la meitat de les empreses 4.0 i de més de deu milions a la quinta part.

Si bé hi destaquen actualment des del punt de vista econòmic els sectors de la IoT i la IA, el de la Ciberseguretat també creix de forma sostinguda. La conversió I4.0 amb diferents graus d’assoliment hi abasta tanmateix tots els sectors productius de l’economia catalana, des de la metal·lúrgia i l’alimentació fins l’automoció, la logística i la construcció passant per la indústria tèxtil i el comerç electrònic.

 

ai-5202869_1920

 

Per l’assoliment d’aquest desafiament del nostre temps l’empresariat català compta amb l’acompanyament particularitzat i el suport d’Eurecat.

Eurecat , departament d’assessorament, formació i provisió de noves tecnologies a les empreses, és el Centre Tecnològic de Catalunya. Gràcies al seu assessorament dedicat, a la mútua col·laboració i al treball d’equip constatem arreu de Catalunya la tendència creixent a la conversió I4.0.

Cada dia són més les empreses que es decideixen a adoptar la intel·ligència artificial (AI), l’anàlisi de dades massives (Big Data), la robòtica i el comandament a distància, la ciberseguretat, la impressió 3D o per capes, i la Internet de les Coses (IoT) a les seves cadenes de valor.

Concretament, el nombre d’empreses catalanes que s’han pujat al tren de la quarta revolució industrial s’ha triplicat en el darrers quatre anys. I és que el teixit empresarial comprèn la necessitat d’adoptar les noves tecnologies per mantenir i millorar la competitivitat en un món que es dirigeix cap a l’establiment d’una nova economia global.

 

Ens veiem a Twitter !