BIG DATA + Blockchain: expansió imparable i nova economia [TIC]

AMB LA MAROR DE DADES CREIXENT CONTÍNUAMENT SOTA LA PROPULSIÓ D’UNA GLOBALITZACIÓ DIGITAL IMPARABLE, EL DESAFIAMENT BIG DATA POSA UN TOPALL AL DESENVOLUPAMENT DE LES ORGANITZACIONS. LA INCIPIENT DISCIPLINA D’ANÀLISI DE DADES HA DE SER ELEVADA A LA CATEGORIA DE CIÈNCIA, PERQUÈ LA PREDICCIÓ DE MERCATS EMERGENTS I D’OPORTUNITATS D’INVERSIÓ, DARRERA DELS QUALS HI HA EL FUTUR DE LES CORPORACIONS, HAN DE COMPTAR AMB EL MILLOR MARC DE SEGURETAT POSSIBLE. LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN POSSEEIX L’ARQUITECTURA PROGRAMÀTICA, LA VERSATILITAT I L’ESCALABILITAT ADIENTS.

tartan-track-2678543_1920

 

Prosseguint amb l’estudi de la intersecció de dos fenòmens crucials del nostre temps, el binomi Big Data – Blockchain (BD+B), tornem a posar l’èmfasi en el fets sorprenents de la simultaneïtat i la complementarietat d’ambdós. Per una banda, segons hem explicat abans, l’expansió de la globalització digital implica el creixement explosiu de la creació de dades i per tant del trànsit per xarxes. N’és el desafiament Big Data.

Per altre camí, i pràcticament alhora, hi arriba Blockchain: una tecnologia que suposa una descentralització participativa de l’administració de dades, garantint uns nivells de seguretat mai no assolits abans. Com si amb tot i això no n’hi hagués prou motiu per l’adopció, Blockchain ofereix alhora transparència operativa i una significativa reducció de costos.

La conseqüència d’intersecció dels fenòmens és el desencadenament d’un procés creixent de canvi d’entorn operatiu de les activitats empresarials. La informació continguda en Blockchain augmenta progressivament a mesura que les corporacions adopten la tecnologia BD+B emmagatzemant dades a la cadena de blocs. L’ús en el sector financer n’és un exemple prou clar (a més de pioner): els serveis bancaris, els micropagaments, els enviaments de diners, etcètera, n’aprofiten cada dia més la seguretat del nou sistema. De fet, es preveu més d’un 25% del volum total de transaccions financeres mitjançant Blockchain el 2030.

 

analytics-3088958_1920

 

Els dos successos, sorprenentment, no s’han fet esperar mútuament. Tampoc l’un ha generat pas l’altre. El desafiament Big Data, propulsat per la Internet of Things, l’evolució de les xarxes i fins i tot la pandèmia, s’ha instal·lat al món digital. De no existir-hi la cadena de blocs, n’hi hauria suposat un topall insuperable. L’arquitectura Blockchain aporta el nivell de seguretat addicional que li’n permet processar el torrent creixent de dades, eixamplant el mercat per la simplificació dels tràmits necessaris.

Blockchain, tanmateix, no neix pas com a un esforç ex-professo per solucionar el desafiament Big Data. L’arquitectura de la cadena de blocs es desenvolupa independentment del BD, com una tecnologia novell dissenyada per assegurar les transaccions amb criptomonedes.

L’eclipsi d’ambdues és un fet del tot sorprenent que projecta una nova llum sobre el món corporatiu. Només la primera conseqüència, d’un nombrós seguit, és la solució del desafiament BD. : Blockchain porta en sí mateixa la solució pels principals entrebancs posats a organitzacions i usuaris, aclarint de nou l’horitzó de desenvolupament de la globalització digital.

 

blockchain-3750157_1920

 

Si bé és cert que l’auge de l’ús de les xarxes socials, a gairebé tots àmbits públics i privats, amb el suport de nou maquinari més versàtil i ràpid, ha potenciat el creixement del tràfic de dades, l’arrel del desafiament Big Data ve d’altra font molt més cabalosa.

Hi ha una demanda real d’informació perquè el nou model d’organització corporativa passa indefectiblement per un coneixement mai abans tan acurat del perfil del client. Les noves tecnologies posen a l’abast unes fotografies de mercat molt més completes i nítides que els clàssics estudis estadístics. No hi caben comparacions entre el torrent de dades a l’abast actualment i el tradicional mostreig o els sondejos d’abans. Amb una síntesi científica d’aquesta nova font d’informació, els plans d’inversió i el focus de negoci s’asseguren una efectivitat, i per tant uns retorns econòmics, molt superior.

El valor d’aquesta informació estratègica és incomparablement superior al de l’or. Fet i fet, el procés d’obtenció de la tan preuada instantània de mercat presenta una analogia sorprenent amb la mineria tradicional (és a dir els coneguts mètodes de recerca del metall estàndard monetari).

 

gold-4333047_1920

 

Un primer objectiu empresarial, la recaptació de fons per encetar l’empresa, l’obtenció d’un préstec, fins ara d’una institució financera disposada a invertir-hi, ara troba un nou camí. Blockchain permet el finançament de les start-up mitjançant la inversió directa en ICO (Inicial Coin Offering) del sector o particular que creguin en l’emprenedoria. Aquests obtindrien, mitjançant un procediment transparent, sense intermediaris i a temps real, les participacions, semblants a les accions borsàries.

 

sculpture-1104196_1920

 

Un segon objectiu empresarial, cada dia més generalitzat, és l’obtenció de la diana de mercat. La pregunta aleshores és: on es pot trobar aquesta informació? La part més significativa de la resposta, ara per ara, és: a les xarxes socials. Els clients-usuaris, tots nosaltres, ens hi deixem, conscientment o inconscientment, la informació referent a preferències, hàbits de consum, horaris, relacions familiars, professionals i comercials, l’estat de salut, despeses, projectes i desitjos. De manera que les xarxes socials, cadascuna segons el volum d’usuaris convocats, posseeixen part del cabal global de dades. A partir d’aquí sorgeixen les dues vessants del desafiament BD.

D’una banda el requeriment de les corporacions què necessiten recollir tants afluents d’informació com sigui possible. Per dir-lo amb una analogia, el nombre de píxels de les fotografies particulars, d’un sol afluent contractat com abans, sempre serà força inferior.

D’altra banda, l’exigència, no menys decisiva, de l’usuari que vol preservar la privadesa de dades sensibles i fins i tot el dret a la intimitat. Un sistema de tractament de dades que no garanteixi la conformitat de l’usuari, donant-li les garanties de respecte bàsiques, difícilment podrà assolir l’estabilitat de futur.

 

cyber-glasses-1938449_1920

 

És tot justament arran d’aquests requisits d’ambdues parts què hi juga el seu rol decisiu la tecnologia Blockchain.

Continuant amb l’analogia, l’empresa de recerca d’or ha vist com el cabal del riu s’ha multiplicat exponencialment posant en risc les instal·lacions actuals i fins i tot el futur del model sencer de negoci. Necessita obrir-se a la participació d’un nombre molt superior d’operaris. Però com que s’ha de rebutjar la informació inservible, el model d’aportació de dades ha de ser organitzat mitjançant una arquitectura inviolable. Una infraestructura que connecti els nodus segurament i eficientment perquè, en temps real, les troballes aportades individualment puguin dirigir-se sense interferències cap al mateix objectiu d’anàlisi.

D’aquesta manera, descentralitzant acuradament en milions de parts individuals el cabal inicial, depurant-lo i reunint-lo després mitjançant un teixit inviolable de fils concurrents , es pot assolir l’administració del total i multiplicar la quantitat d’or filtrat.

 

mine-462318_1920

 

De cara a l’estat actual del comerç mundial ens podríem plantejar encara diverses preguntes interessants.

  • Quina és l’alternativa a Blockchain per solucionar el desafiament Big Data?
  • Quines conseqüències competitives comportaria per a una organització  restar-hi endarrerida en l’aplicació del binomi?
  • I quines si l’ús caigués majoritàriament fora del marc de les regulacions negociades entre tots els actors legals?
  • Quina és la classe de Blockchain adient per a cada corporació?

La raó bàsica que l’hi converteix en l’eina necessària per resoldre el desafiament Big Data és el nivell insuperable de seguretat que n’ofereix equitativament. El resultat del tractament del Big Data ha de ser una informació veraç per a l’obtenció de la qual s’hagin respectat els drets dels ciutadans digitals.

Blockchain és una eina insubstituïble i indispensable actualment com a escut contra les fake news i altres intents de manipulació de l’opinió pública.

També un mitjà eficaç per lluitar contra les formes fraudulentes d’obtenir el tan preuat or de la informació. Una tecnologia capaç de fer front al  comerç il·legal de dades. D’anticipar-se als ciberatacs i  interceptar les activitats de hackeig i ransomware.

tablet-690032_1920

Ens veiem a Twitter !