Blockchain (I) COVID-19

A mesura que el procés de vacunació avença a bon ritme els números de la pandèmia cauen de forma generalitzada. De fet travessem actualment els millors moments en molts mesos gràcies a l’efectivitat de les vacunes. N’hi ha un abans i un després claríssim que s’evidencia als registres dels índexs de transmissió, dels ingressos a planta, a l’UCI i al número de malalts crítics.

Tanmateix, el temps de la derrota definitiva de la COVID-19 encara no hi sembla a l’abast. Aquest deler no depèn exclusivament del grau de protecció de les vacunes. D’altres factors com, per exemple, l’assoliment de la confiança de la població, l’entorn global de la campanya de vacunació i l’aparició de noves variants del virus, posen entrebancs inèdits a la consecució del control de la pandèmia.

Fet i fet, un dels pilars del consens del món científic i de l’administratiu rau en que la campanya de vacunació només serà efectiva si hi abasta la totalitat del globus terraqüi. La solució final va molt més enllà de la immunitat de ramat als països rics.

 

respiratory-protection-mask-5038663_1920

 

Com ha de planificar-se doncs, una logística de vacunació que abasti tots els racons del planeta? Com han de portar-se a terme les campanyes mediàtiques de divulgació per tal d’assegurar-se la col·laboració de la població? Quines conseqüències socials, emocionals, polítiques i econòmiques podria implicar la fallida d’aquest pla de vacunació sense fronteres? Quines eines tecnològiques hi podrien sustentar i potenciar el desenvolupament d’aquesta campanya massiva?

El desafiament n’és d’immens: projectar i portar a terme una logística de distribució global de vacunes des del fabricant fins a la punxada final que sigui segura, confiable, ràpida, transparent i comprensible per al ciutadà del carrer.

En aquest sentit l’ús de la tecnologia Blockchain esdevé estratègic.

 

block-chain-3055701_1920

 

Una campanya de vacunació Covid-19 basada en la tecnologia Blockchain presenta avantatges diferencials.

  • Assegura un flux continu de vacunes i serveis relacionats per tal d’evitar retards i interrupcions de la campanya.
  • Redueix les pèrdues d’existències als magatzems.
  • Prioritza les necessitats sanitàries dels destinataris col·laborant directa o indirectament en la gestió dels recursos humans dels centres de vacunació.
  • Millora la gestió de proveïdors escollint-hi les millors propostes de servei i normalitzant l’adquisició de productes.
  • Abaixa els preus de compra o lloguer de béns i serveis.
  • Assegura el compliment dels terminis fixats per les autoritats sanitàries.
  • Minimitza els costos (amagats) per deteriorament, robatori, desviaments i caducitats.
  • S’adapta als continus canvis d’estat de la pandèmia.

 

blockchain - city-3213676_1920

 

Un cop entesa la utilitat de les noves tecnologies encara resta resoldre d’altres entrebancs.

Per exemple, cal comptar-ne amb la col·laboració col·lectiva de la població. Necessitem campanyes de divulgació clares i concretes que n’expliquin ras i curt que les vacunes són efectives i que hi seran subministrades en condicions segures.

De ben cert que no podem començar explicant-hi les bondats dels avenços de les noves tecnologies però sí els beneficis eloqüents de la seva aplicació.

És a dir que la divulgació dels procediments emprats ha de ser tan horitzontal com sigui possible. Els divulgadors i els medis de comunicació hi tenen en tot plegat una feina particularment clau. La derrota del Covid-19 és tasca de tots i totes. En la segona part ens hi estendrem una mica més.

 

vaccine-5926664_1920

Ens veiem a Twitter !